Skriv ut

Säkerhet på anläggningen

Vi är måna om säkerheten för dig som vistas inom vår anläggning. Därför har vi tagit fram miljö- och säkerhetsföreskrifter för dig som utför ett arbete inom anläggningen eller regelbundet levererar avfall.

Bild på händer med jord i

Syftet med våra föreskrifter är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla som befinner sig inom anläggningen samt att ni ska ha kännedom om vårt miljöarbete. Vi kräver av fast anställd personal, vikarier och chefer såväl som entreprenörer, leverantörer och inhyrd personal att alla tar del av innehållet i dessa föreskrifter samt underteckna en kvittens på att så har skett. Aktuella föreskrifter kan ni få genom att kontakta oss.

Kortfattat innebär föreskrifterna bland annat:

  • Personlig skyddsutrustning ska användas såsom exempelvis varselkläder och skyddskor
  • Hastighetsbegränsning på anläggningens område är 40 km/h. Allmänna trafikregler gäller. Anpassa hastigheten efter rådande förhållanden till vad trafiksäkerheten kräver.
  • Rökförbud inom hela anläggningen
  • Nödduschar, utrymningsvägar och brandredskap får under inga omständigheter blockeras.


Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen