Skriv ut

Riktprislista för företag

alla priser avser exkl. moms

Nedan följer ett utdrag ur vår prislista över de vanligaste avfallsslagen. För utförligare priser och om det är något du saknar, kontakta oss.

Prislista som gäller från och med 2020-04-01.PDF (pdf, 374 kB)

Tabell Prislista gällande from 2020-01-01.

Artikel

Prislista

Pris kr/ton

Kommentar

100

Schaktmassor, KM känslig mark

80

Användbara massor (sand/morän under 8 cm)

101

Schaktmassor, KM känslig mark

140

Massor som kräver hantering (avvattning, sortering)

110

Schaktmassor, MKM mindre känslig mark

80

Användbara massor (sand/morän under 8 cm)

111

Schaktmassor, MKM mindre känslig mark

140

Massor som kräver hantering (avvattning, sortering)

120

Schaktmassor IFA (icke farligt avfall)


Pris på förfrågan

130

Schaktmassor oljeförorenad

510

Oljeskadade massor som kräver behandling

140

Schaktmassor ospec. för provtagning150

Schaktmassor FA (farligt avfall)


Pris på förfrågan, laktest krävs

200

Asfalt stenkolstjära <70 ppm

200

Analys krävs som styrker ej innehåll av stenkolstjära

205

Asfalt stenkolstjära, >1000 ppm

795


210

Asfalt stenkolstjära, >300<1000 ppm

650


215

Asfalt stenkolstjära, >70<300 ppm

300


280

Sten/Betong/tegel

175

Får ej innehålla schaktmassor

281

Kakel/klinker

1 250


282

Betong MKM grå max 25x35 cm

90

Max utstick armering 10 cm, Får ej innehålla schaktmassor

283

Betong MKM grå max 50x100 cm

130

Max utstick armering 10 cm, Får ej innehålla schaktmassor

284

Betong MKM grå över 100 cm

290

Max utstick armering 10 cm, Får ej innehålla schaktmassor

285

Betong IFA (icke farligt avfall), max 50x100 cm


Pris på förfrågan

286

Betong FA (farligt avfall), max 50x100 cm


Pris på förfrågan, laktest krävs

292

Blåbetong/lättbetong

1 250


300

Bygg & rivningsavfall klass 1

1 015

Max 25% isolering och eller gips

320

Bygg & rivningsavfall klass 2

1 355

Om över 25% isolering och/eller gips

321

Hussvamp

2 600

Om förbränning ej är möjlig

340

Sorterbart avfall, klass 1

1 015


Max 25% isoleringoch eller gips

380

Sorterbart avfall, klass 2

1 355

Om över 25% isolering och/eller gips

405

Sopsand

80


410

Gatubrunn/Lednings spolning

240


421

Tvätthall oljeskilj & liknande

520

Endast grus ej oljefas

445

RT-trä

200

Även målat och limmat trä

450

Trä, Tryckimpregnerat

1 350


455

Stubbar/stockar

550


456

Ris/grenar från träd/buskar

360

Utan jord

457

Blandkompost

700

Buskar med jord, ris, jord, blommor

466

Deponi sorterad

1 250

Till IFA deponin

570

Asbesthaltigt avfall

1 250

Ska levereras inplastad

920

Brännbart

830


Från och med 1 april är priset på artikel 300, 320, 340, 380 och 920 höjt med 75kr/ton till följd av införd skatt på förbränning.

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen