Skriv ut

Övrigt avfall

Vår ambition på Miljöhantering i Jönköping är att hjälpa våra kunder att bli av med sitt avfall i största möjliga mån. Ingenting är omöjligt. Tveka inte att ta kontakt med oss för prisuppgifter och rådgivning.

Ju mer information om materialet du som kund kan lämna till oss desto snabbare kan vi ge er ett pris. Det gäller också i de fall provtagning krävs. Lämna därför gärna provtagningsresultat i samband med prisförfrågan.  

Följande avfallsslag är exempel på avfall kunden kan lämna hos oss och under respektive avfall finns information som kan vara till nytta. Har du annat avfall och har andra frågor som inte besvaras nedan, kontakta oss.


Asbest

Asbest deponeras och ska alltid vara ordentligt inplastat så det inte sprids till omgivningen. Läckande eller trasiga inplastningar innebär en hälsorisk både för dig och personalen. Därför är det viktigt att asbesten är noggrant förpackat så att vi kan ta emot den.


Askor

Vi tar emot bioaska.
Provtagning på askan gör det enklare för oss att snabbt ge dig som kund ett pris samt säkerställer rätt hantering när den kommer till anläggningen. 


Rännstensbrunnsslam
Vi tar emot flytande avfall som exempelvis slam från rännstensbrunna roch dylikt.


Asfalt

Ren asfalt får innehålla:

 • uppbrutna asfaltsmassor från vägar
 • asfaltskross
 • urfräst asfalt

Asfalt som är förorenad
Kontakta oss om asfalten innehåller:

 • föroreningar som trä, plast, jord, sten etc.
 • PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och annat organiskt material.

Provtagning på all asfalt gör det enklare för oss att snabbt ge dig som kund ett pris samt säkerställer rätt hantering när den kommer till anläggningen.


Betong

Ren betong får innehålla:

 • rena betongblock, större än 200 mm med max 5 procent av fraktionen 0- 200 mm .
 • ren betong i storleken 0- 200 mm med mindre innehåll av grus och puts.
 • rester från betonggjutning.


Kontakta oss om betongen innehåller:

 • PCB-haltiga fogmassor eller andra föroreningar som klassas som farligt avfall.
 • Ytor med beläggning målade med specialfärg, lättbetong (blåbetong), lättklinker, jord eller andra i vatten flytande material.
 • Andra föroreningar

Armeringsjärn inte får sticka ut mer än 200 mm.

Provtagning på all betong gör det enklare för oss att snabbt ge dig som kund ett pris samt säkerställer rätt hantering när den kommer till anläggningen.


Sop- och sandningssand
Vi tar emot sop- och sandningssand


Stubbar

Vi tar emot stubbar och GROT.


Farligt avfall

Miljöhantering i Jönköping har tillstånd att behandla, mellanlagra och deponera både icke farligt avfall och farligt avfall. Vi tar vi emot farligt avfall i form av jord, aska, slam och liknande fraktioner.

Har ni behov att bli av med annat farligt avfall kontakta oss.

Hästgödsel
Vi tar emot hästgödsel kategori 2-material enligt lagen om animaliska biprodukter (ABP). Transportör ska inneha tillstånd för transport som ska omfatta obehandlat kategori 2-material i form av naturgödsel. Övriga typer av animaliska biprodukter tas ej emot.

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen