Skriv ut

Sluttäckning av etapp 2 klar

Nu är den upphandlade delen av sluttäckningen av Hults deponi etapp 2 klar, endast slutbesiktning återstår. Efter godkänd slutbesiktning ska MilJön med egna resurser lägga på skyddsskikt bestående av sorterade schaktmassor med max storlek på sten om 8cm. Detta skyddsskikt ska vara ca 1,5 meter tjockt över de 15.000 m2 vilket gör att det går åt ca 22.000 m3 eller ca 35.000 ton.

Flygbild över etapp 2 gamla deponin

Flygbild över gamla deponin där etapp 2 är sluttäckt med LLDPE-duk och dräneringsmatta. Snön har fallit över sluttäckningen så området är vitt bortsett från vallarna med schaktmassor som är påbörjad. Efterhand kommer hela ytan att täckas med schaktmassor. Bild från RGS Nordic AB.

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen