Skriv ut

Sluttäckning etapp 2 påbörjad

Sluttäckningsarbetet av den gamla deponin fortsätter med etapp 2.

Arbetet är upphandlat och utförs av RGS Nordic AB som även tagit fotografierna nedan.

Flygbild på området för sluttäckning

Förberedande arbeten innan tätskiktet läggs ut


Sluttäckning genomförs för att säkerställa att miljöskadliga ämnen i ett mer långsiktigt perspektiv tas omhand på ett miljöriktigt sätt. 

Området som sluttäcks har först utjämnats för att skapa jämna ytor och ett bra underlag för tätskiktet. Därefter läggs ett tätskikt ut med en plastduk av LLDPE (Linear Low Density Polyethylene). Ovanpå tätskiktet läggs en dräneringsduk av geotextil. För att skydda tätskiktet och dräneringsduken mot solstrålning, frost, kraftiga vindar mm läggs ett skyddsskikt och ett växtetableringsskikt ovanpå. Detta ger en tät och beständig konstruktion som ska vara hållbar i minst 100 år.

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen