Skriv ut

Flytande våtmark

Flytande våtmark på 250 kvm har installerats i våtmarken.

Den flytande våtmarken är uppdelad i tre sektioner. Flytande våtmark förbättrar reningseffekten i våtmarken och samtidigt är estetiskt tilltalande. Till detta har även två stycken fågelhabitat installerats för att gynna fågellivet. Fågelhabitaten ger trygga boplatser för fåglarna nattetid. 

Installationen ägde rum under november-december månad förra året.  
 

En sektion av flytande våtmark samt ett fågelhabitat

Ett fågelhabitat till vänster i bild och en sektion flytande våtmark till höger i bild.

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen