Skriv ut

Ny miljöpolicy

Vi har uppdaterat våran miljöpolicy.

 

I den nya miljöpolicynPDF (pdf, 1.3 MB) har vi valt tre ledord för verksamheten att arbeta utifrån:

  • Miljösäker avfallshantering
  • Samhällsnytta
  • God resurshushållning

Miljöpolicyns ledord innebär att:

  • Miljösäker avfallshantering: Hantering av avfall ska ske på ett säkert sätt så att avfallets påverkan på luft, vatten och mark är så liten som möjligt, både lokalt och globalt.
  • Samhällsnytta: Avfallsanläggningen är en resurs för samhället och bidrar till en god samhällsnytta. Vi ska i första hand ta omhand avfall som uppstår lokalt inom kommunen och i andra hand avfall som uppstår regionalt. Vi kan ta emot förorenat avfall.
  • God resurshushållning: Verksamheten ska bedrivas med god resurshushållning både vad avser material och energi.

Under 2017 har vi arbetat med att förenkla miljöledningssystemet och uppdatera det efter den nya standarden ISO 14001:2015 för miljöledningssystem. I enlighet med detta har nu även miljöpolicyn förenklats. Verksamheten är sedan januari i år certifierade enligt den nya standarden.

 

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen