Skriv ut

Flytande våtmark installerad

Våtmarken har utvecklats med en liten flytande våtmark där växterna växer direkt i vattnet istället för att planteras i botten.


Som en fortsättning på det miljömålsprojektet som påbörjades 2015 har nu en flytande våtmark installerats för att öka reduktionen av näringsämnen och metaller i våtmarken.

Den flytande våtmarken är på ca 10m2 och består av en porös stomme där olika typer av plantor har planterats. Främst har vanlig bladvass (Phragmites Australis) planterats men också några olika blommor som exempelvis fackelblomster (Lythrum salicaria) och gul svärdslilja (Iris pseudacorus). Blommorna har valts utifrån att de dels kan hjälpa till i vattenreningen, är tåliga, förgyller det estetiska utseendet och bidrar till en ökad biologisk mångfald i våtmarken. Växterna kommer att efterhand växa till sig så att hela stommens yta är bevuxen.

En flytande våtmark har flera fördelar bland annat:

  • förbättrar vattenkvalitén genom att reducera föroreningar
    • upptag av näringsämnen och metaller direkt genom rötterna
    • stor biofilmsyta för mikroorganismer för att bryta ner näringsämnen
  • skapar naturlig livsmiljö för flera arter
  • förgyller våtmarkens utseende

Flytande våtmark installerad

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen