Skriv ut

Marksanering

Miljöhantering i Jönköping tar emot jord- och schaktmassor för sortering, behandling eller deponering beroende på föroreningsgrad och typ av förorening.

Bild på händer med jord i

Anläggningen tar emot petroleumförorenade jord -och schaktmassor och massor med annat organiskt innehåll. Även metallförorenade massor tas emot. Behandlingsmetod väljs utifrån förorening och jordens beskaffenhet. Kan inte massorna behandlas deponeras de.

Det kan finnas möjligheter till lagring av massor inför analys och karaktärisering vilket ger tid och underlag för beslut om vidare hantering. I förekommande fall kan vi erbjuda rådgivning inför markarbeten och provtagning. 

När du som kund tar en första kontakt med Miljöhantering i Jönköping angående omhändertagande av jord- och schaktmassor bör du kunna svara på följande frågor:

  • Vet du om massorna innehåller föroreningar eller misstänker du det?
  • Finns provtagning och i så fall hur omfattande är den?
  • Vad är bakgrunden till att massorna är förorenade?
  • Vilken verksamhet har bedrivits på platsen eller vad för sorts olycka ligger bakom?
  • Vad för sorts förorening handlar det om?
  • Hur är massornas beskaffenhet? Blöta? Blandade? Sandiga, Leriga? Steniga? Annat?
  • Finns det synbart stor mängd organiskt material i, t ex torv, löv, papper, annat?
  • Hur stor mängd är det?
  • Hur ska intransporten ske och när i tiden vill ni lämna massorna?

Deklaration av jord- och schaktmassor
Du som kund ska fylla i en blankett för schaktmassorPDF (pdf, 57.3 kB). Blanketten ska lämnas till anläggningen innan första intransport.

 

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen