Skriv ut

Kameraövervakning och skydd mot intrång

Avfallsanläggningen är skyddad mot intrång genom exempelvis staket, grindar och kameraövervakning.

Vi kamerabevakar området för att förebygga brott och att av säkerhetsskäl ha tillsyn över anläggningen. Anläggning ska förhindra att olägenheter uppstår för människors hälsa och miljö enligt gällande miljölagstiftning (miljöbalken 1 kap § 1 och §3) vilket innebär att obehöriga inte ska vistas på området för deras egen säkerhet. Uppgifterna som samlas in i syfte att övervaka anläggningen lagras i upp till 30 dagar och används av avfallsanläggningen, bevakningsföretag och i förekommande fall utgör underlag vid misstanke om brott.

Vid frågor kontakta kommunens dataskyddsombud (alternativt miljöingenjör på anläggningen) via kommunens kontaktcenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om ni har klagomål gällande detta kan ni vända er till Datainspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .


Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen