Skriv ut

Industriavfall & verksamhetsavfall

Det finns ett stort antal typer av avfall som utgörs av industriavfall och verksamhetsavfall. För att avfallet skall kunna hanteras på miljöbästa sätt bör det vara sorterat. Möjligheterna att återvinna avfallet utvecklas ständigt och därmed även förutsättningarna för sorteringen.

Industri och verksamheter kan lämna utsorterade restfraktioner så som trä, gips, plast och metaller till oss. Men även osorterat avfall tas emot. Beroende på avfall kommer avfallet efter sortering på anläggningen att materialåtervinnas, energiåtervinnas eller som ett sista alternativ deponeras.

Under avsnittet övrigt avfall beskrivs olika vanliga avfallsslag som tas emot på Miljöhantering i Jönköping.

Karaktärisering av avfall till deponi
Avfall som inte kan återvinnas, till exempel isolering, ska sorteras ut separat för att sedan deponeras. Deponiavfall beskattas enligt lag med en extra avfallsskatt, vilket gör att deponiavfallet är dyrt att bli av med för avfallslämnaren. Så ju mer du som kund kan sortera ut till återvinning och materialåteranvändning, ju mindre kostar det att bli av med ditt avfall.

Tänk på att vi på Miljöhantering i Jönköping har rätt att klassa om ett avfall om vi anser att kunden klassat det fel, varvid priset kan ändras. Vid misstanke om förorening har verksamheten rätt att göra provtagning som bekostas av lämnaren.

Ska man lämna deponiavfall till anläggningen krävs det enligt lag (NFS 2004:10 4§länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) att en blankett för avfall till deponi fylls i. Karaktäriseringen ska lämnas till anläggningen innan första intransport. Denna blnakett ska vara korrekt ifylld och underskriven för att vi ska kunna deponera ditt avfall.  

 

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen