Skriv ut

Bygg och rivningsavfall

Byggen och rivningar är verksamheter som alstrar mycket avfall. Förr lades det mesta på deponi, men idag är det inte alls nödvändigt då mycket av materialet kan återvinnas eller förbrännas och bli energi.

Sortera bort tunga massor
Det första steget för att återvinna byggavfallet är att sortera bort tunga massor, som betong och tegel. Dessa massor kan helt och hållet återvinnas.

Det finns många olika fraktioner som byggavfallet sedan bör sorteras i. Det är inte bara bra för miljön att sortera utan också mycket lönsamt för den som lämnar avfallet, eftersom man slipper betala deponiskatt. Olika fraktioner behandlas sedan på olika sätt. 

Dessa typer av byggavfall tar Miljöhantering i Jönköping emot:

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen