Skriv ut

Blanketter

För transport av schaktmassor, avfall som ska deponeras, farligt avfall och hästgädsel (animaliska biprodukter) behöver blankett fyllas i före transport till avfallsanläggningen Miljöhantering i Jönköping. Längst ned på neda sida hittar du våra blanketter. Under respektive blankett finns dokument med förklaringar hur du fyller i blanketten. 

Ifyllda och undertecknade blanketter kan skickas digitalt till oss via anläggningens E-postadress.

Observera!
Om du fyller i blanketten på datorn - TÄNK PÅ att det inte går att spara den ifyllda versionen, utan du MÅSTE skriva ut den. Endast den tomma blanketten kan sparas ned.

Tänk också på att blanketten MÅSTE vara undertecknad för att gälla. Därmed får du skriva ut en ifylld eller tom blankett, fylla i det som saknas, och sedan scanna in den igen och skicka till oss digitalt. Alternativt kan du skicka den med vanlig post eller personligen lämna över den till oss.

Har du tillstånd för att transportera avfall? På länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om de tillstånd som krävs för att yrkesmässigt transportera avfall. Anmälan och tillståndet gäller i hela Sverige.

Om du har några funderingar på hur blanketten ska fylls i eller vilken/vilka blanketter du ska fylla i kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Schaktmassor

Har du ett avfall som har schaktats ut och består av exv. jord eller sten och som kan innehålla eller innehåller föroreningar som exv. olja fyller du i blankett för schaktmassor.

Avfall till deponi

Har du ett avfall som ska deponeras på deponi för icke-farligt avfall eller farligt avfall fyller du i blankett för avfall till deponi.

Farligt avfall

Om du har ett avfall som utgörs av farligt avfall ska du fylla i blankett transportdokument Farligt avfall.

Blanketten för farligt avfall ska alltid fyllas i för asbest, impregnerat trä, material som ska deponeras på farligt avfall deponi och schaktmassor som utgör farligt avfall.

Hästgödsel (ABP-material)

Vi tar emot hästgödsel som är klassade som animalisk biprodukt (ABP) kategori 2-material enligt ABP-lagstiftning. Vid varje transport till oss ska "Blankett naturgödsel" fyllas i.

 

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Blankett för schaktmassor.pdföppnas i nytt fönster 57.3 kB 2012-01-19 11.57
Förklaring hur blankett för schaktmassor fylls i.pdföppnas i nytt fönster 251.2 kB 2015-02-27 07.41
Blankett för avfall till deponi.pdföppnas i nytt fönster 206 kB 2019-02-05 12.53
Förklaring hur blankett för avfall till deponi fylls i.pdföppnas i nytt fönster 895.9 kB 2015-02-27 07.41
Transportdokument Farligt avfall.pdföppnas i nytt fönster 109.8 kB 2020-02-07 12.22
Transportdokument Farligt avfall Så fyller du i blanketten.pdföppnas i nytt fönster 117.4 kB 2020-02-07 12.22
Blankett naturgödsel.pdföppnas i nytt fönster 64.6 kB 2020-01-28 10.07

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen