Skriv ut

Riktprislista för företag

alla priser avser exkl. moms

Nedan följer ett utdrag ur vår prislista över de vanligaste avfallsslagen. För utförligare priser och om det är något du saknar, kontakta oss.

2019

Prislista som gäller från och med 20180101PDF (pdf, 73.2 kB) 

Tabell Prislista gällande from 20180101

Artikel

Prislista

Pris kr/ton

Kommentar

110

Jord, MKM mindre kännslig mark¹

100

Max 5% TOC (organisk halt)

120

Jord IFA (icke farligt avfall)


Pris lämnas på förfrågan

130

Jord oljeförorenad

490

Oljeskadade massor som kräver behandling

160

Kax

100


161

Bentonit

250


200

Asfalt

200

Analys krävs som styrker ej innehåll av stenkolstjära

205

Asfalt stenkolstjära >1000ppm

795


210

Asfalt stenkolstjära >300<1000ppm

650


215

Asfalt stenkolstjära >70<300ppm

200


260

Bioaska

320

Avsvalnad, utan risk för brand

281

Betong ren max 25*35 cm

70

Max utstick armering 10 cm

285

Betong ren max 50*100 cm

110

Max utstick armering 10 cm

287

Blåbetong

550


290

Betong ren över 100 cm

270

Eller mindre fraktioner med utstick armering över 10 cm

300

Bygg- & rivningsavfall klass 1

910


320

Bygg- & rivningsavfall klass 2

1250

Om över 50% isolering eller gips

321

Hussvamp

2600

Om förbränning ej är möjlig

330

Gips

1250


340

Industriavfall för sortering klass 1

910


380

Industriavfall för sortering klass 2

1250

Om över 50% isolering eller gips

405

Sopsand

60


410

Gatubrunn/Ledningsspolning

180


421

Tvätthall oljeavskiljare & liknande

510

Endast grus, ej oljefas

445

Trä

360

Även målat och limmat trä

450

Trä, tryckimpregnerat

1350

Slipers, tryckimpregnerat mm

455

Stubbar

550


456

Ris/grenar från träd och buskar utan jord

360


457

Blandkompost

370

Buskar med ris, jord mm

466

Deponi sorterad

1250

IFA, icke farligt avfall

470

Asbesthaltigt avfall

1250

Ska levereras inplastad

920

Brännbart

730


 ¹Jord -och schaktmassor som ej kräver behandling i form av t.ex. sortering eller avvattning

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen