Skriv ut

Externslammottagning

Vi har öppnat upp en mottagningsstation för externslam. Externslam är avfall från exempelvis trekammarbrunnar eller andra enskilda avlopp.

I mottagningsstationen separeras fast material som exempelvis sand, grus och större partiklar från flytande. Till största delen består slammet av vatten som pumpas vidare för behandling i våtmarken efter att det fasta materialet har avskiljs.

Anläggningen är skapad för att avlasta Simsholmens avloppsreningsverk. På grund av bland annat luktstörningar och mycket transporter runt Simsholmens avloppsreningsverk har mottagningen av externslam flyttats ut till MilJön. Samtidigt genomgår avloppsreningsverket en mindre ombyggnation i den del där mottagningsstationen tidigare låg.

För dig som har ett enskilt avlopp är det viktigt att tänka på vad som spolas ner i avloppet. Avloppet, din reningsanläggning och vår slammottagning, är till för att ta omhand om kiss, bajs, toapapper samt smuts från disk och tvätt. Använd miljömärkta disk- och rengöringsmedel så att reningsprocessen fungerar både hos oss och i din anläggning. För mer information om vad du får spola ner i avloppet och vad du inte ska eller bör spola ner se kommunens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tänk på att avloppsvattnet fortfarande når Vättern, efter reningsprocessen på MilJön.

För dig som transporterar externslam till oss eller är intresserad av att göra det ska ni följa de krav som anläggningen har. Alla transportörer omfattas av samma krav. Kontakta oss för mer information. Anläggningen är enbart till för externslam dvs. slam från toalettavlopp, dusch, kök och bad som samlas upp i trekammarbrunn, sluten tank, hyrtoaletter (exv. Bajamaja), eller annan liknande inrättning. Flytande avfall från exempelvis gatubrunnsspolning tas som vanligt emot på yta H. Därmed måste ni som transportör fortsättningsvis särskilja dessa avfallslag från varandra. Vi kan inte ta emot flytande olja.

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen