Skriv ut

Anläggningen

Flygfoton tagna hösten 2011.

Övre bilden: I framkant syns de nya behandlingsytorna. Till vänster ligger den gamla deponin och i bakkant syns den nya våtmarken. Klicka på bilden för förstoring.
Nedre bilden visar anläggningen från andra hållet där infarten och våghuset ligger. Klicka på bilden för förstoring.Våtmark

En våtmark finns för behandling av lakvatten från gamla deponin ”Hulta-tippen”, nya deponiytor samt dagvatten från behandlingsytorna. I våtmarken reduceras främst kväve, metaller och organiskt innehåll.

Våtmarken omfattar 10 hektar med en omloppstid på cirka ett år.


Behandlingsytor

För att efterstäva ökad återvinning och kunna ta omhand avfall på ett miljöriktigt sätt finns behandlingsytor för avfall. Det finns 11 ytor för behandling av olika avfallslag med en total yta på ca 5 hektar.

Yta:             Avfallsslag som hanteras på ytan:      Syfte med ytan:                         

Yta A            Verksamhetsavfall, deponirest IFA         Sortering av avfall 

Yta B            Förorenade schaktmassor                     Behandling av förorenade massor

Yta C            Reningsverksslam                                Mellanlagring och behandling av slam

Yta D            Returträ                                              Lagring/Flisning/krossning

Yta H           Blöta förorenade schaktmassor              Avvattning av schaktmassor

Yta E, I, G    Schaktmassor                                       Lagring/behandling

Yta J, K        Bottenaska från avfallsförbränning         Lagring/behandling

Yta L           Glas från Återvinningsstationer               Lagring

Yta L           Tryckt trä                                              Lagring/Flisning/krossning

Ytorna är gjorda av densiphalt, en blandning av betong och asfalt. Densiphalt är slitstark, stabil, fogfri och oljeresistent.

På yta F finns en sorterhall för hantering av verksamhetsavfall och hushållens förpackningsavfall.

Några av behandlingsytorna är kopplade till oljeavskiljare. Dagvattnet leds då till oljeavskiljare före våtmarken.

I framtiden finns möjligheten att utöka behandlingen av dagvatten och lakvatten före våtmarken.

Det finns även en deponiyta för icke farligt avfall (IFA) och en yta för farligt avfall (FA) med godkänd bottentätning enligt förordning (2001:512) om deponering av avfall.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översikt över behandlingsytorna och våtmarken.pdf 394.9 kB 2013-12-10 07.56

Tfn: 036 - 10 35 00
Org.nr: 212000-0530
Adress: Miljöv. 10,  555 92 Jönköping

Ansvarig för hemsidan: Teknisk direktör
Kontakt
Om webbplatsen